Zaawansowane wyszukiwanie
Wyniki wyszukiwania

O firmie – RODO

Firma Grabowski Nieruchomości jest świeżą licencjonowaną marką na rynku nieruchomości. Nasze nowatorskie podejście do obsługi klienta i niezależność, pozwala nam na elastyczność w negocjacjach warunków współpracy, a działania nasze  traktujemy jako pełne poświecenia zajęcia mające na celu w pierwszej kolejności sprostaniu wymaganiom naszych zleceniodawców. Nie jesteśmy korporacją, więc nie działamy szablonowo i stereotypowo. Każde zlecenie staramy się wykonywać ze szczególna starannością z uwzględnieniem wymagań naszego klienta i zawsze zgodnie z literą prawa,  a posiadana przez naszą firmę licencja zawodowa jak i ubezpieczenia OC od wykonywanej działalności, pozwala dodatkowo zagwarantować powagę naszych działań. 

z poważaniem

Grzegorz Grabowski

Dyrektor Biura.

2G CONSULTING GRABOWSKI NIERUCHOMOŚCI

RODO

 

W związku  z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE)  2016/679 z dnia 27kiwetnia 2016r. dotyczącego ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej zwany  RODO), przekazujemy podstawowe informacje dotyczące rozporządzenia oraz informacje o tym kto jest administratorem danych

 

Co to jest RODO

 

25 maja 2018 weszło w życie Rozporządzenie Ogólne o ochronie Danych Osobowych zwane powszechnie RODO. Rozporządzenie reguluje przepisy o ochronie danych osobowych dotyczących osób fizycznych. Nadrzędnym celem rozporządzenia jest zapewnienie bezpiecznej i swobodnej wymiany danych osobowych na terenie UE, a nie zablokowanie ich przepływu. Dzięki RODO osoby, których dane są lub będą przetwarzane mają mieć większą kontrolę nad tym, kto i w jaki sposób przetwarza ich dane osobowe.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

I Administrator danych osobowych.

Grabowski-nieruchomości 2G Consulting Grzegorz Grabowski, 49-332 Krzyżowice

 

II Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych.

 • Państwa dane osobowe ( nazwisko i imię, nr. DO, adres zamieszkania, adres email, nr telefonu, zdjęcia, portale społecznościowe )będą lub mogą być przetwarzane przez naszą firmę w celu i zakresie wykonywania czynności mających na celu realizację zawartej z Państwem umowy. art6 ust. 1 lit.b RODO (UE).
 • W przypadku ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • W celu realizacji usług ; wysyłania umów, zdjęć, dokumentów związanych z wykonywaną umową, faktur za usługę , korekt faktur, duplikatów faktur, not księgowych, wezwań do zapłaty oraz innych dokumentów drogą elektroniczną- w przypadku korzystania z tej usługi na podstawie Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust. b lit. a RODO).
 • W celu wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie wystawiania i przechowywania umów, gromadzenia dokumentów związanych z realizacją umowy, z danych tych będziemy korzystać przez czas wykonywania przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa i umowy, jak również przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

III Odbiorcy danych.

Państwa dane możemy udostępniać podmiotom  :

 • Które mogą świadczyć nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową czy rachunkową, w tym także notariuszom, urzędom, sądom, internetowa baza ksiąg wieczystych w celu realizacji zawartej umowy.
 • Portale społecznościowe i ogłoszeniowe, inne biura pośrednictwa nieruchomości, wyłącznie w celu i zakresie realizacji wykonywanej umowy.
 • Podmiotom, prowadzącym działalność kurierska lub pocztową.
 • Podmiotom prowadzącym działalność płatniczą : banki ( przelewy bankowe).

IV Okres przechowywania danych.

 • Państwa dane osobowe przechowywane będą przez cały czas trwania umowy, a także po jej ustaniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. W momencie wygaśnięcia umowy, jej realizacji lub do momentu zgłoszenie z Państwa strony woli usunięcia danych z naszej bazy dane tez zostaną usunięte.

V Uprawnienia naszego klienta.

Właściciel danych, którego dane znajdują się w naszej bazie danych ma prawo do:

 • Dostępu do swoich danych osobowych, informacji skąd pochodzą, w jaki sposób są przetwarzane i komu są udostępniane oraz otrzymania ich kopii,
 • Ograniczenia treści i sposobu ich przetwarzania jeśli nie wypłynie to na uniemożliwienie dalszej współpracy,
 • Wprowadzania zmian, poprawiania swoich danych osobowych,
 • Usunięcia swoich danych, (może spowodować nie możność realizacji umowy)
 • Wniesienia skargi do GIODO lub innego organu nadzorczego posiadającego kompetencje w przedmiotowej sprawie, jeśli uzna, że jej dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.

VI  Informacje wymogu i dobrowolności podania danych osobowych.

 • Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny. Jednakże w przypadku odmowy podania danych osobowych niektóre elementy współpracy mogą być niemożliwe do zrealizowania.

 

 

 

 

 

Porównaj